Connect with us

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ-ΓΓΑ

Ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει η διοίκηση της ΕΟΧΑ και ενώπιον του εισαγγελέα

Published

on

Διαβάζεις την ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χειμερινών Αθλημάτων για τη γενική συνέλευση και τις αρχαιρεσίες που έγιναν με φυσική παρουσία στο μέγαρο της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τρίβεις τα μάτια σου.

του Σταύρου Γεωργακόπουλου
[email protected]

Νομίζεις ότι ονειρεύεσαι. Ότι ζεις σε μία εικονική πραγματικότητα. «Μαρτυρούν δίχως ξύλο», που θα έλεγε και η Καίτη «Κίτσο» Δημητρουλοπούλου από την πανέμορφη και ηρωική Ζαχάρω της Ηλείας. Αναδημοσιεύουμε όλη την ανακοίνωση και θέτουμε έπειτα τα ερωτήματα: 

«Εισαγωγικά πρέπει να είναι σαφές ότι για την τέλεση των Γενικών Συνελεύσεων των Αθλητικών Ομοσπονδιών δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, καμία αδειοδότηση ή έγκριση από οποιασδήποτε αρχή. Η διεξαγωγή της Γ.Σ. της Ε.Ο.Χ.Α. που είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2020, μετά την δημοσίευση του Ν.4726/20 μετατέθηκε για τον Δεκέμβριο του 2020 λόγω των τροποποιήσεων του Αθλητικού Νόμου 2725/99 που περιλαμβανόταν στον Νόμο αυτόν, που μεταξύ άλλων όριζαν ότι οι Γενικές Συνελεύσεις των Αθλητικών Ομοσπονδιών κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής πρόβλεψης ειδικά για το 2020 θα έπρεπε να διεξαχθούν εντός του τελευταίου διμήνου του έτους.
Λόγω των διαδικασιών και των προθεσμιών που προέβλεπαν οι διατάξεις που αφορούσαν στην εγγραφή των αθλητικών σωματείων στο Μητρώο της ΓΓΑ ψηφίστηκε τροπολογία που όριζε ότι οι ΓΣ του 2020 θα πρέπει να διεξαχθούν μεταγενέστερα της 01-01-2021 έως και την 31-03-2021.
Σε συνέχεια της διάταξης αυτής, η Ε.Ο.Χ.Α. προγραμμάτισε την διεξαγωγή της Γ.Σ. για την 27η-2-2021 και ακολουθώντας τις προθεσμίες που θέτει ο Νόμος, ενημέρωσε 45 ημέρες νωρίτερα την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σχετικά με τα σωματεία που είχαν κατοχυρώσει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στα πλαίσια αυτής της Γ.Σ.. Στην επιστολή που συνόδευε την προς έγκριση λίστα των σωματείων γινόταν σαφέστατη αναφορά στον τόπο και τον χρόνο της Γενικής Συνέλευσης (Λάρισα 27 Φεβρουαρίου 2021).
Η υπηρεσία της ΓΓΑ ενέκρινε την λίστα των σωματείων, αναφέροντας στο σχετικό έγγραφο την ημερομηνία διεξαγωγής.
Μεταγενέστερα (περί τις 20-02-2021) ψηφίστηκε τροπολογία (αρθ. 45 του Ν.4778/21) στην οποία αναφέρεται ότι οι Γενικές Συνελεύσεις και οι αρχαιρεσίες των Αθλητικών Ομοσπονδιών “δύναται να διεξαχθούν και με χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων (ΤΠΕ)” και οι ψηφοφορίες μέσω του συστήματος “Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ”.
Αμέσως μετά την κατάθεση της τροπολογίας, ο Γεν. Γραμματέας της Ε.Ο.Χ.Α. επικοινώνησε με το γραφείο των νομικών συμβούλων του Υφυπουργού προκειμένου να διευκρινιστεί αν η προωθούμενη προς ψήφιση διάταξη είναι δεσμευτική ή όχι.
Λάβαμε την διαβεβαίωση ότι το “δύναται” που αναφέρεται σε αυτήν, δίνει στον φορέα την δυνατότητα να επιλέξει τον τρόπο διεξαγωγής της συνέλευσης (με φυσική παρουσία ή με ηλεκτρονική συμμετοχή) και ότι εφόσον η Ε.Ο.Χ.Α. έχει βρει τον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθεί η Γ.Σ. με απόλυτη κάλυψη των υγειονομικών μέτρων, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα.
Έτσι η ΕΟΧΑ μελέτησε εξαντλητικά τον τρόπο διεξαγωγής, αιτήθηκε έγκαιρα τον διορισμό του Δικαστικού Αντιπροσώπου από τον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας και ενημέρωσε τα σωματεία που είχαν δικαίωμα συμμετοχής σχετικά με κάθε λεπτομέρεια της σχεδιαζόμενης διαδικασίας, έτσι ώστε αφενός να διασφαλίζεται απόλυτα η ασφάλεια των συμμετεχόντων και αφετέρου να μην μπορεί να τεθεί σε αμφισβήτηση το κύρος του αποτελέσματος.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό μας, προκειμένου να αποφευχθεί η συνάθροιση, περισσότερων από 9 ατόμων (όπως μας είχαν ενημερώσει ότι προβλέπουν τα σχετικά περιοριστικά μέτρα) προγραμματίστηκαν τα εξής :

  • – Αποστολή μέσω email προς τα σωματεία μέλη, των προτεινόμενων από το ΔΣ προσώπων για τις θέσεις του Προέδρου και του Γραμματέα της Γ.Σ.
  • – Παραλαβή μέσω email της ψήφου των εκπροσώπων των σωματείων (υποκαθιστώντας έτσι την δια βοής ή ανάτασης της χειρός) ψηφοφορία
  • – Αποστολή μέσω email προς τα σωματεία μέλη, των προτεινόμενων από το ΔΣ προσώπων για τις δύο θέσεις μελών της εφορευτικής επιτροπής
  • – Παραλαβή μέσω email της ψήφου των εκπροσώπων των σωματείων (υποκαθιστώντας έτσι την δια βοής ή ανάτασης της χειρός) ψηφοφορία
  • – Αποστολή μέσω email των Απολογισμών του απερχόμενου ΔΣ (διοικητικός, οικονομικός, αγωνιστικός) προκειμένου να λάβουν γνώση τα σωματεία
  • – Παραλαβή μέσω email τυχόν ερωτημάτων ή/και παρατηρήσεων των σωματείων αναφορικά με τους απολογισμούς.

Με τις πιο πάνω ενέργειες η φυσική παρουσία των μελών γινόταν πλέον απαραίτητη μόνο για τις ψηφοφορίες :

1. Έγκρισης ή μη των απολογισμών (προβλέπεται ψήφιση δια ζώσης φωνής ΝΑΙ/ΟΧΙ)
2. Εκλογής με μυστική ψηφοφορία (σε κάλπη) για την ανάδειξη των μελών του ΔΣ και των λοιπών οργάνων της ΕΟΧΑ
3. Εκλογής με μυστική Ψηφοφορία (σε 2η κάλπη) για την ανάδειξη των εκπροσώπων της Ομοσπονδίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
4. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

Οι διαδικασίες αυτές τηρήθηκαν κατά γράμμα. Τα πρόσωπα που προτάθηκαν ως Πρόεδρος & Γραμματέας της Γ.Σ. καθώς και τα δύο μέλη της εφορευτικής επιτροπής ψηφίστηκαν μέσω email.
Για την μετακίνηση των εκπροσώπων των σωματείων, εκδόθηκαν από την γραμματεία της Ομοσπονδίας μας “Βεβαιώσεις Μετακίνησης για την συμμετοχή στην Γ.Σ.” όπου αναφερόταν η ημερομηνία διεξαγωγής της συνέλευσης και ο τόπος αυτής, ώστε να καλύπτουν την κίνησή τους από τον τόπο κατοικίας τους προς την Λάρισα και αντίστροφα. Μάλιστα οι περισσότεροι από τους εκπροσώπους ελέγχθηκαν από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. κατά την διαδρομή τους χωρίς να τους γίνει ούτε η παραμικρή παρατήρηση.
Οι 21 εκπρόσωποι σωματείων που προσήλθαν με αποδεικτικό ότι είχαν υποβληθεί σε Rapid Test για ανίχνευση Covid (όπως τους είχαμε ζητήσει), παρέμειναν στην πλατεία εκτός του χώρου και καλούνταν ανά 2 ή 3 για την 1η ψηφοφορία, ενώ μόνο μετά την έξοδό τους από κτίριο επιτρεπόταν να προσέλθουν οι επόμενοι. Έτσι ποτέ στο κτίριο δεν βρέθηκαν περισσότερα από 7-8 άτομα. Με τον ίδιο τρόπο, αλλά με προσέλευση ανά άτομο (ένας – ένας) έγινε η διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας, που κάθε εκπρόσωπος – ψηφοφόρος προσερχόταν και παραλάμβανε διαδοχικά πρώτα το ψηφοδέλτιο της 2ης ψηφοφορίας και στην συνέχεια της 3ης. Μετά την αποχώρησή του μπορούσε να προσέλθει ο επόμενος ψηφοφόρος.
Κατά την καταμέτρηση στον χώρο βρισκόταν μόνο ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος, η Γραμματέας του και τα δύο μέλη της εφορευτικής επιτροπής, ενώ η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έγινε σε υπαίθριο χώρο.
Όλα όσα αναφέρονται πιο πάνω, μπορούν εύκολα να τεκμηριωθούν είτε με τα έγγραφα που διακινήθηκαν, είτε ακόμα και με την απομαγνητοφώνηση των ηχογραφημένων πρακτικών της Γενικής μας Συνέλευσης.
Κατόπιν των παραπάνω, είναι αυτονόητο ότι όλη η δημοσιότητα που προκλήθηκε σχετικά με το θέμα, μας καθιστά έκπληκτους, όταν μάλιστα η Γενική μας Συνέλευση ολοκληρώθηκε με απόλυτη σύμπνοια. Χαρακτηριστικό δε της συναίνεσης αυτής, είναι το γεγονός ότι για την θέση του Προέδρου υπήρχε μία και μόνη υποψηφιότητα», ανέφερε η ΕΟΧΑ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1η

Προσπερνάμε το υφάκι και το απειλητικό στιλ κάποιου που μας τηλεφώνησε ως δικηγόρος της ομοσπονδίας και πάμε στο ζουμί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν χρειάζεται άδεια για τη γενική συνέλευση.
Τότε, για ποιο λόγο αναβλήθηκαν όλες οι γενικές συνελεύσεις των ομοσπονδιών; Γιατί δεν έγιναν οι αρχαιρεσίες τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο και υπήρξε νομοθετική παρέμβαση για την παράταση στη θητεία των διοικήσεων; Προφανώς, για τον Covid – 19. Λάθος; Έχουν αρθεί οι περιορισμοί για τις μετακινήσεις των πολιτών και κυρίως για τα ταξίδια τους από νομό σε νομό;

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2η

Αφού δεν χρειάζεται άδεια για τη Γενική Συνέλευση, για ποιο λόγο εστάλη επιστολή στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και ζητήθηκε ο κατάλογος των σωματείων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη ΓΣ; Και πώς επικαλείται τώρα η ΕΟΧΑ ότι οι επιτελείς του Λευτέρη Αυγενάκη και του Γιώργου Μαυρωτά είδαν αποτυπωμένη την ημερομηνία, αλλά δίχως να τους εκφράσουν οποιαδήποτε ένσταση; Αφού δεν χρειαζόταν ειδική άδεια ή έγκριση, δεν υπήρχε λόγος να επικαλούνται την αλληλογραφία με τη ΓΓΑ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 3η

Εκδόθηκε, λένε, άδεια μετακίνησης από τη γραμματεία της ΕΟΧΑ. Σε ποια Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπεται τέτοιο δικαίωμα; Τι άποψη έχουν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, που εκδίδουν τις ανακοινώσεις και δίνουν οδηγίες προς τους πολίτες; Μπορεί η κάθε ομοσπονδία να βγάζει έγγραφα μετακίνησης;

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 4η

Όλοι όσοι συμμετείχαν στις διεργασίες προσκόμισαν βεβαιώσεις ότι είχαν κάνει rapid test. Υπάρχουν αυτά τα έγγραφα και αναφέρουν συγκεκριμένες ημερομηνίες και τον φορέα, που έκανε το τεστ;

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 5η

Ζητήθηκε δικαστικός αντιπρόσωπος από τον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας. Αλλά το όνομα του δικηγόρου δεν αναφέρεται ούτε σε μία από τις ανακοινώσεις – επιστολές της ΕΟΧΑ ή στις τηλεφωνικές οχλήσεις και απειλές κάποιου που δήλωσε νομικός σύμβουλος της ομοσπονδίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 6η

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν σε υπαίθριο χώρο, αλλά είναι καταγεγραμμένη η διαδικασία και ηχογραφημένη στα πρακτικά. Άρα, προκύπτει από τα ηχητικά ντοκουμέντα ότι κάποιος βγήκε στην πλατεία και με μεγάφωνο ανακοίνωσε τα αποτελέσματα. Διότι μόνο έτσι θα μπορούσε να γίνει ηχητική καταγραφή στα πρακτικά. Ή μήπως, όχι;

Παραβλέπουμε επίσης ότι και οι πρωτοετείς φοιτητές της νομικής γνωρίζουν πώς δεν στέκεται ως επιχείρημα ότι «επικοινωνήσαμε και μας είπαν ότι το “δύναται” και ούτω καθεξής». Οι προφορικές διαβεβαιώσεις προφανώς και δεν έχουν υπόσταση. 

Εκείνο που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε είναι γιατί ανησυχούν στην ΕΟΧΑ, αφού έγιναν όλα νόμιμα. Ας αφήσουν τους εισαγγελείς να ερευνήσουν την υπόθεση και να βγάλουν το πόρισμά τους. Για να ξέρουμε και εμείς πως μπορούμε να ταξιδεύουμε σε όλη την Ελλάδα χωρίς να χρειάζεται άδεια από την Εργάνη, από τον εργοδότη μας ή από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Και ας αφήσουμε και τον Λευτέρη Αυγενάκη να βρει μόνος του πώς γίνεται να τρέχει μόνος του και κάποιοι στον περίγυρό του, στενό ή ευρύτερο, να τον υποχρεώνουν να τερματίσει 3ος. Τελικά, ίσως πρέπει να σκεφτούν στο Μαρούσι ότι και οι υφυπουργοί ενδεχομένως να πέφτουν από μέσα!

Advertisement

Advertisement

Οι απόψεις - editorial που δημοσιεύονται στο Sportsfeed απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων και όχι του Sportsfeed το οποίο τηρεί πιστά τις αρχές της ελευθεροτυπίας: Η δημοσίευση είναι η ψυχή της δικαιοσύνης. Copyright © 2018 Sportsfeed.gr

Sportsfeed.gr - To No1 ελληνικό site για τους Ολυμπιακούς Αγώνες