Connect with us

TOP

Ελεγχόμενος για παρατυπίες ο ΣΕΓΑΣ για τους Αιγαιοπελαγίτικους αγώνες 2016

Published

on

Οι Αιγαιοπελαγίτικοι αγώνες στίβου, ειναι ένας θεσμός που στηρίζει τον κλασσικό αθλητισμό στη νησιωτική Ελλάδα και για το λόγο αυτό επιχορηγείται από το υπουργείο που έχει στην ευθύνη του τη νησιωτική πολιτική. Ωστόσο το ποσό των 30.000 ευρώ που εισέπραξε ο ΣΕΓΑΣ από το δημόσιο ταμείο, σύμφωνα με την έρευνα του Sportsfeed δεν αποδόθηκε όπως θα έπρεπε από τον ΣΕΓΑΣ, ενώ προκύπτει και θέμα κατά πόσο δικαιούται επιπλέον κρατικής επιχορήγησης.

του Θανάση Νικολάου
[email protected] follow me @ThanNikolaou

Στις 3 Μαρτίου 2016, σύμφωνα στο μητρώο επιχορηγούμενων φορέων εμφανίζεται ότι ο ΣΕΓΑΣ έχει λάβει το ποσό αυτό από το υπουργείο στις 3-3-2016 (δείτε εδώ). Στην απόφαση του υπουργείου (στο τέλος του κειμένου υπάρχουν τα αυθεντικά έγγραφα) αναφέρεται:
« Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την επιχορήγηση του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών και Αθλητικών Σωματείων (ΣΕΓΑΣ) με Α.Φ.Μ. 090010757 για την προμήθεια απαραίτητων οργάνων στίβου και την προετοιμασία των αγώνων με το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000,00€) ευρώ, που αποτελεί μέρος του συνολικού προϋπολογισμού των Αιγαιοπελαγίτικων Αγώνων Στίβου. Το ποσό των 23.000,00€ θα διατεθεί για την προμήθεια οργάνων και υλικών και το υπόλοιπο ποσό των 7.000,00€ θα διατεθεί για την προετοιμασία της διεξαγωγής των εικοστών όγδοων (28ων) Αιγαιοπελαγίτικων Αγώνων Στίβου που θα γίνουν στη Λέσβο το 2016…
…….
8. Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθούν οι Αγώνες μέχρι τις 31-12-2016, το ποσό των 7.000€ της επιχορήγησης θα επιστραφεί στο Δημόσιο με τη διαδικασία Αχρεωστήτως καταβληθέντων και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Για τον σκοπό αυτό ο Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών και Αθλητικών Σωματείων (ΣΕΓΑΣ), θα πρέπει να καταθέσει στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής/Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης της ΔΟΥ Λέσβου το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2017.
9. Μετά τη λήξη των αγώνων ή σε περίπτωση μη πραγματοποίησης τους τα όργανα που θα προμηθευτεί ο ΣΕΓΑΣ με την παρούσα χρηματοδότηση, θα παραχωρηθούν στην Ένωση Αθλητικών Σωματείων (ΕΑΣ) – ΣΕΓΑΣ- Ν. Λέσβου για την ενίσχυση του κλασικού αθλητισμού στη Νήσο Λέσβο…….»

Κατάθεση ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης;
Στην απόφαση επιχορήγησης αναφέρεται ότι ο ΣΕΓΑΣ στα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει συμπεριλαμβάνεται και υπεύθυνη δήλωση ότι «για το έτος 2015, δεν έχει επιχορηγηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό, με ποσό πάνω από 293.470 ευρώ ούτε έχει δανειοδοτηθεί με εγγύηση του Δημοσίου με ποσό πάνω από 440.205 ευρώ».
Είναι γνωστό και δημοσιευμένο ότι ο ΣΕΓΑΣ για το 2015 έχει επιχορηγηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό με ποσά πολύ μεγαλύτερα από 293.470. Πιο συγκεκριμένα έχει λάβει 3.399.546,08€, σύμφωνα με τις επιχορηγήσεις που έχουν δημοσιευτεί:
– από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή επιχορηγήθηκε με το ποσό των 491.546,08€
– επιχορηγήθηκε  από την ΓΓΑ με το ποσό των 2.810.000€
– από τον ΕΟΤ με το ποσό των 98.000€
Προφανώς θα πρέπει να διερευνηθεί από τα αρμόδια όργανα και θεσμούς αν έχει κατατεθεί ψευδή υπεύθυνη δήλωση προκειμένου να εισπραχθεί το ποσό των 30.000 ευρώ.

Δεν διατέθηκαν τα χρήματα όπως όριζε η υπουργική απόφαση
Ο ΣΕΓΑΣ είναι ελεγχόμενος και για τη διάθεση της κρατικής επιχορήγησης από το υπουργείο καθώς όπως αποδεικνύεται από επίσημα κρατικά έγγραφα, τα χρήματα δεν διατέθηκαν όπως όριζε η υπουργική απόφαση.
Σύμφωνα με τις δαπάνες που ανάρτησε ο ΣΕΓΑΣ στο μητρώο επιχορηγούμενων φορέων ο ΣΕΓΑΣ προμηθεύτηκε όργανα αξίας 15.044.92€ από την εταιρία Μαυροκεφαλίδης Ιωάννης Χρήστος (δείτε εδώ) και μοίρασε χρήματα σε σωματεία για αγορά αθλητικών οργάνων πράξη η οποία δεν συνάδει με το σκοπό που επιχορηγήθηκε. Μάλιστα πολλά από τα σωματεία δεν έχουν έδρα στη Λέσβο.
Οι υπόλοιπες δαπάνες που έκανε ο ΣΕΓΑΣ σύμφωνα με τις αναρτήσεις δαπανών από τη συγκεκριμένη επιχορήγηση είναι:
1302€ αεροπορικά εισιτήρια
184,98€ αεροπορικά εισιτήρια
1.451€ ενίσχυση στον αθλητικό όμιλο Ηφαίστια για όργανα
500€ ενίσχυση στο αθλητικό σύλλογο Αθλοκίνηση Μυτιλήνης για όργανα
9.132€ οργανωτικά αγώνων στην ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (τους αγώνες τους διοργάνωσε η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΛΕΣΒΟΥ)
138€ αεροπορικά εισιτήρια
378,18€ στην Ένωση Χίου Σάμου για αμοιβές
262,48€ αεροπορικά εισιτήρια
267,18€ αεροπορικά εισιτήρια
100€ για έπαθλα
84,59€ για μετακινήσεις
1.000€ στον Αθλητικό Σύλλογο Κάλυμνος 2000 για αγορά αθλητικών οργάνων
1.452,00€ στην αθλητική ένωση Λήμνος για όργανα
375,18€ στην ένωση αθλητικών σωματείων Λέσβου για αμοιβές

Συνολικά ο ΣΕΓΑΣ φαίνεται ότι διέθεσε 30.237,53, ευρω. Από αυτά τα 23.000,00 έπρεπε να είναι σε όργανα που μείνουν στο στάδιο της Καλλονής. Όμως διέθεσε για όργανα 15.044,92 ευρώ και ενίσχυσε σωματεία που δεν έχουν έδρα το στάδιο της Καλλονής για αγορά οργάνων με το ποσό των 4.403,00€. Επιπλέον, ενώ οι αγώνες διοργανώθηκαν από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Λέσβου,  επιχορήγησε την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου με το ποσό των 9.132,00€ για οργανωτικά αγώνων. Χρήματα τα οποία δεν προβλέπονταν σύμφωνα με την απόφαση επιχορήγησης.

ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣΕ Ο ΣΕΓΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 28ους ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ (σε ευρώ)

Εταιρεία Ημερομηνία Ποσό ΦΠΑ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 19/10/2016 1.302,00 0,00
TRIPSTA   ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ   ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/09/2016 184,98 0,00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΦΑΙΣΤΙΑ 07/12/2016 1.451,00 0,00
ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 24/11/2016 500,00 0,00
ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΕΓΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 16/11/2016 9.132,00 0,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 01/09/2016 52,48 0,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 01/09/2016 138,00 0,00
ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 14/10/2016 375,18 0,00
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ 04/10/2016 12.133,00 2.911,92
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 26/09/2016 262,48 0,00
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 08/08/2016 138,24 33,18
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 19/10/2016 267,18 0,00
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ-ΛΙΟΥΤΑΧΡ 28/09/2016 100,00 24,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 19/10/2016 170,00 0,00
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 24/10/2016 84,59 0,00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 29/12/2016 1.000,00 0,00
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΗΜΝΟΣ 06/12/2016 1.452,00 0,00
ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΕΓΑΣ ΕΑΣ 14/10/2016 375,18 0,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 19/10/2016 52,48 0,00

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ ΜΕ 30.000 ΕΥΡΩ

Advertisement

Advertisement

Οι απόψεις - editorial που δημοσιεύονται στο Sportsfeed απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων και όχι του Sportsfeed το οποίο τηρεί πιστά τις αρχές της ελευθεροτυπίας: Η δημοσίευση είναι η ψυχή της δικαιοσύνης. Copyright © 2022 Sportsfeed.gr

Don`t copy text!