Connect with us

ΣΤΙΒΟΣ

Ζαχαριάδεια 2023, η προκήρυξη των αγώνων

Published

on

Για άλλη μια χρονιά ο Ηρακλής τιμά τη μνήμη του μεγάλου δάσκαλου Νίκου Ζαχαριάδη διοργανώνοντας σε συνεργασία με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης τα «Ζαχαριάδεια». Πρόκειται για τη 12η έκδοση των αγώνων οι οποίοι θα φιλοξενηθούν 27 Μαΐου στο Καυταντζόγλειο στάδιο.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣάββατο 27 Μαΐου 2023

2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο Θεσσαλονίκης

3. ΗΛΙΚΙΕΣ : δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα έχουν οι αθλητές-τριες

4. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ :

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ :

Αποστάσεις – ύψη εμποδίων

Τρόπος διεξαγωγής Τετραπλούν : Χωρίς κουτσό και με ελεύθερη φόρα (π.χ. Πάτημα στη Βαλβίδα με Δεξί πόδι – εναλλαγή Αριστερό (1ο) – εναλλαγή Δεξί (2ο) – εναλλαγή Αριστερό (3ο) και άλμα στο σκάμμα (4ο).

Το αντίθετο με το άλλο πόδι: Πάτημα στη Βαλβίδα με Αριστερό πόδι – εναλλαγή Δεξί (1ο) – εναλλαγή Αριστερό (2ο) – εναλλαγή Δεξί (3ο) και άλμα στο σκάμμα (4ο).

Διαδοχικά ύψη

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Διαδοχικά ύψη : 2.00 – 2.25- 2.50 – 2.75 – 3.003.20 – 3.40 – 3.60  – 3.80 – 3.90 – 4.00 και στη συνέχεια ανά 5 εκ

Η κατηγορία Κ16  ξεκινά από 2.00

Η κατηγορία Κ18 ξεκινά από 3.00

Η κατηγορία Κ20 ξεκινά από 3.20

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ

Διαδοχικά ύψη:  3.804.104.30  – 4.50 – 4.70 – 4.90 – 5.00 – 5.10 – 5.20 -5.30 και στη συνέχεια ανά 5 εκ. 

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

α. Έχουν οι αθλητές/τριες που ανήκουν στη δύναμη των σωματείων μελών του ΣΕΓΑΣ. Κάθε   

    Σωματείο έχει δικαίωμα να πάρει μέρος στους αγώνες, με απεριόριστο αριθμό αθλητών-

    τριών σε κάθε αγώνισμα.

β. Κάθε αθλητής-τρια μπορεί να δηλωθεί και να συμμετάσχει το ανώτερο σε δύο (2)   

    αγωνίσματα και σύμφωνα με την κωδικοποίηση των Τεχνικών Διατάξεων του ΣΕΓΑΣ 2023.

γ. Στ΄ αγωνίσματα των 100μ Α-Γ και 150 Κ16 Αγόρια-Κορίτσια θα μπορούν να

    συμμετάσχουν οι σαράντα (40) καλύτεροι χρόνοι βάση των δηλώσεων  

    συμμετοχής , ενώ  στο άλμα σε μήκος Α-Γ οι δεκαέξι καλύτερες επιδόσεις.

7.  ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ :

     Δεν θα καλυφθούν έξοδα μετακίνησης, διαμονής, διατροφής για κανέναν αθλητή-τρια.

8. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

Οι Δηλώσεις Συμμετοχής  των αθλητών-τριών θα υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την Τρίτη 23 Μαΐου  και ώρα 12:00 στα Γραφεία της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο ειδικό συνημμένο έντυπο της προκήρυξης  ηλεκτρονικά [email protected]. (ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ να δηλωθούν μόνον οι αθλητές-τριες που θα αγωνιστούν για διευκόλυνση στην υλοποίησης του ωρολογίου προγράμματος). Μετά την παρέλευση  της προθεσμίας αυτής ΔΕΝ θα επιτραπεί καμία αλλαγή για κανέναν λόγο. Οι αθλητές-τριες πρέπει να οριστικοποιούν την συμμετοχή τους με αυτοπρόσωπη παρουσία στην Γραμματεία των αγώνων 60′ πριν την διεξαγωγή του αγωνίσματός τους, με επίδειξη του ατομικού δελτίου αθλητικής ιδιότητας σφραγισμένο από γιατρό όπως ορίζει ο νόμος. Στα 45΄ το πινάκιο θα κλείνει. Σε αντίθετη περίπτωση ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ των αθλητών-τριών του σωματείου.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Στις δηλώσεις Συμμετοχής να αναγράφεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ η επίδοση του αθλητή-τριας στο αγώνισμα που δηλώνεται (π.χ. 11.52, 37.40, 28.50  χωρίς τόνους ή μ. ή m κ.λ.π).

Στις δηλώσεις συμμετοχής των συλλόγων προς τους οργανωτές πρέπει να αναφέρεται το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ των αθλητών-τριών, το ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ στον ΣΕΓΑΣ, τα αγωνίσματα στα οποία θα συμμετάσχουν.

Τις δηλώσεις πρέπει να υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο  Γενικός Γραμματέας του σωματείου.

Αλλοδαποί, ομογενείς υπήκοοι Κρατών – μελών της Ευρωπαϊκης Ένωσης και λοιποί μη Έλληνες αθλητές δικαιούνται συμμετοχής, ΜΟΝΟ σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις του κανονισμού εγγραφών-μετεγγραφών της εγκυκλίου εγγραφών-μετεγγραφών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και των σχετικών Υπουργικών αποφάσεων.

Δεν δικαιούται συμμετοχής αθλητής που έχει τιμωρηθεί από τα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και για όσο διάστημα διαρκεί η ποινή του.

9. ΕΠΑΘΛΑ :

Στους  πρώτους νικητές – νικήτριες των αγωνισμάτων θα απονεμηθούν κύπελλα και στους τρεις πρώτους νικητές – νικήτριες θα απονεμηθούν μετάλλια και διπλώματα.

Οι απονομές θα γίνονται μετά το τέλος κάθε αγωνίσματος και οι τρείς (3) πρώτοι νικητές θα πρέπει να βρίσκονται στον χώρο των απονομών έγκαιρα.

10. ΓΕΝΙΚΑ :

–   Στους  αγώνες θα ισχύσουν οι κανονισμοί στίβου για το έτος 2023.

–   Σε όλα τα δρομικά αγωνίσματα θα υπάρχει ηλεκτρονική χρονομέτρηση και θα διεξαχθούν

    σε Τελικές Σειρές.

  • Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  • Ό,τι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη θα ρυθμίζεται από τον Τεχ­νικό Υπεύθυνο των αγώνων, κ. Ματθαίο Καϊσίδη  Τεχνικό Σύμβουλο της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης, τον  κ. Γεώργιο Τσίντζιλη εκπρόσωπο του Συνδέσμου Βετεράνων Αθλητών Στίβου του Ηρακλή και τον Αλυτάρχη των Αγώνων, σύμφωνα με τους κανονισμούς.

–    ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ  ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ  ΣΤΟ  ΤΕΛΟΣ

     ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

11. ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ  

      ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ:

Α) Με φροντίδα και ευθύνη των συλλόγων τους οι αθλητές –τριες πρέπει να έχουν εξετασθεί ιατρικώς πριν από τους αγώνες.

Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών – αθλητριών στην κάρτα υγείας αθλητή είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες.

Οι υπεύθυνοι της αίθουσας κλήσης θα ελέγχουν τα αθλητικά δελτία  και τις κάρτες υγείας των αθλητών – αθλητριών και θα καταχωρούν στα πινάκια ΜΟΝΟ τους αθλητές – αθλήτριες των οποίων η κάρτα υγείας αθλητή είναι θεωρημένη σύμφωνα  με την ισχύουσα νομοθεσία.    

ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα

Οι απόψεις - editorial που δημοσιεύονται στο Sportsfeed απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων και όχι του Sportsfeed το οποίο τηρεί πιστά τις αρχές της ελευθεροτυπίας: Η δημοσίευση είναι η ψυχή της δικαιοσύνης. Copyright © 2022 Sportsfeed.gr

Don`t copy text!